De 10 misverstanden over het kopen van een huis in Zwitserland

Over het kopen van een huis in Zwitserland zijn veel misverstanden. Onderstaand de 10 meeste  voorkomende.

1. Alleen Zwitsers zelf kunnen een woning kopen.

In Zwitserland is het niet toegestaan om onroerend goed met woonbestemming te kopen als niet Zwitsers ingezetene. Dit is wettelijk vastgelegd middels de Lex Koller wetgeving. Deze zelfde wetgeving reguleert ook meteen de uitzonderingen hierop. Jaarlijks worden 1.500 ontheffingen verdeeld over de 26 kantons. Graag leggen wij u uit hoe het precies in zijn werk gaat. In elk geval is het aanbod op onze site 100% voorzien van deze ontheffing.

Aan deze ontheffing zijn ook beperkingen verbonden nl:

Maximaal bewoonbare woonoppervlak 200m2
Maximale grootte grondstuk in volledig eigendom 1000 m2

2.Alleen zeer vermogende mensen kunnen in Zwitserland wonen.

Indien u een inwoner bent van de Europese Unie of EFTA land, kunt u zich vestigen in Zwitserland indien u bijv. kunt aantonen een dienstverband te hebben resp. inkomen te hebben in Zwitserland.

3.Banken in Zwitserland zijn zo conservatief dat ze niet Zwitsers niet financieren.

Onjuist. Een vuistregel is dat de banken bereid zijn tot 60% van een tweede woning te financieren. Let op! uitsluitend in Zwitserland gevestigde banken mogen een hypotheek verstrekken resp. in het grondboek worden ingeschreven.

 

4.Eenmaal gekocht wordt je met de ene na de andere belasting geconfronteerd.


juist niet, alle te verwachten belastingen zijn volledig bekend.
Wel verschillen de tarieven per kanton en gemeente. Graag informeren wij u over uw specifieke woning.

5. Met een huis in Zwitserland ben ik niet meer belastingplichtig in Nederland.

Helaas was dat maar waar. Dat heeft niet te maken met het bezitten van een huis maar het daadwerkelijk wonen in Zwitserland. Zwitserland zal belasting heffen op het geïnvesteerde vermogen (vermogensbelasting), de onroerendezaakbelasting en inkomstenbelasting over mogelijke huurinkomsten.

Het land waar het onroerend goed staat mag heffen, in dit geval Zwitserland.
Ook indien u niet verhuurd zal de woning toch een huurwaarde toegekend worden, deze moet u bij het in Zwitserland te belasten inkomen optellen. Voordeel alle kosten incl. rente van een hypotheek mogen hiervan in mindering gebracht worden. Veelal blijft er hierdoor weinig over om te belasten.

6.Verhuren is niet toegestaan.

De woning mag verhuurd worden aan toeristen. Inderdaad is het niet toegestaan te verhuren aan vaste bewoners. Dit om speculatie op de woningmarkt van „buitenaf“ te voorkomen.

7.De woning mag alleen aan Zwitsers zelf worden doorverkocht.


Hieromtrent bestaan de meeste misverstanden. U bent te allen tijde gerechtigd de woning aan wie dan ook door te verkopen, zonder restricties.

8.De Zwitserse Frank is aan de Euro gekoppeld.


Nee ook dit is een hardnekkig misverstand. Zwitserland heeft een eigen monetair beleid. Wel kijkt het goed naar wat de EZB doet natuurlijk. De Zwitserse Frank is reeds vele decennia een veilige haven en is tot heden gestaag in waarde gestegen.

9.Verhuren is verplicht.


Nee.Uitsluitend indien u een woning koopt in een “toeristisch of hotel concept" en vergund is na 01.01.2013, is dat van toepassing.

10.In Zwitserland betaal ik geen belasting.


Vrijwel alle belastingverdragen zijn hierin eenstemmig: in het land waar het onroerend goed zich bevindt kan geheven worden. Zwitserland kent veelal geen erfbelasting.