Vergunningsproces

FIRST. begeleidt u van a tot z bij alle complexe zaken waar u bij de aanschaf van onroerend goed in Zwitserland mee te maken kunt krijgen. De Zwitsers beschermen hun markt tegen invloeden van buitenaf. Hierdoor wordt getracht om speculatie te voorkomen. Dit houdt in dat het voor niet-Zwitserse ingezetenen niet mogelijk is om een woning of huis te kopen. Hiertoe is het noodzakelijk dat er een “Ausländer-Bewilligung“ ter beschikking is. Deze vergunningen worden beperkt ter beschikking gesteld door de Kantons. Indien deze op zijn, ontstaat er zelfs een wachtrij. Dit wordt de Lex Koller wetgeving genoemd.

Er zijn diverse criteria waaraan een woning of huis moet voldoen om überhaupt in aanmerking te kunnen komen voor een vergunning. FIRST. is als geen ander op de hoogte hiervan. Een rode draad is bijvoorbeeld dat het grondstuk niet groter dan 100 m2 mag zijn en de netto woonoppervlakte niet meer dan 200 m2. Dit geldt voor geheel Zwitserland en niet per Kanton. 1 woning of huis per persoon (volwassenen).

Ondanks deze vrij strenge regelgeving zijn er in de afgelopen decennia vele “Zweitwohnungen“ gebouwd, en niet in de laatste plaats voor de Zwitser zelf. Stand 2011: slechts 17% in bezit van niet-Zwitsers. De ingrepen in het schaarse bouwland worden steeds minder door de bevolking gewaardeerd. Tevens spreekt men hierbij vooral over “koude bedden“. De eigenaren komen slechts een paar weken en dan staat de woning de rest van het jaar leeg. 11 maart 2012 heeft het volk middels een referendum besloten dat niet meer dan 20% van het totale aantal woningen in een gemeente Zweitwohnungen mogen zijn. Dit houdt letterlijk in dat het onmogelijk is om nog vakantiehuizen te bouwen. Een gemiddeld toeristisch dorp heeft meer dan 50% vakantiewoningen!

Een uitzondering hierop zijn de verhuurde woningen. Er is wel een mogelijkheid om een bouwvergunning te krijgen wanneer woningen professioneel en internationaal op de markt aan worden geboden. Hieraan zijn nog strenge eisen gesteld. Ons laatste Resort aan de Brienzersee is geheel comform deze nieuwe wetgeving. Het voordeel: uw woning wordt professioneel beheerd en verhuurd waardoor u enerzijds van uw woning kunt genieten en anderzijds een rendement behaalt. Om toch uw privé sfeer te garanderen hebben wij diverse oplossingen die we u graag in een persoonlijk gesprek presenteren. 

Vanwege o.a. het mooie landschap, de goede voorzieningen en het milde fiscale klimaat hebben steeds meer mensen het voornemen om in Zwitserland te gaan wonen. In dat geval veranderen de wetten voor onroerend goed. Ook hierbij is FIRST. uw partner.