Veel gestelde vragen over het kopen van een woning in Zwitserland...

1.    Kan ik als niet Zwitser een woning kopen?

In Zwitserland is het niet toegestaan om onroerend goed met woonbestemming te kopen als niet Zwitsers ingezetene. Dit is wettelijk vastgelegd middels de Lex Koller wetgeving. Deze zelfde wetgeving reguleert ook meteen de uitzonderingen hierop. Jaarlijks worden 1.500 ontheffingen verdeeld over de 26 kantons.  Graag leggen wij u uit hoe het precies in zijn werk gaat. In elk geval is het aanbod op onze site 100% voorzien van deze ontheffing.

Aan deze ontheffing zijn ook beperkingen verbonden nl:
  •     Maximaal bewoonbare woonoppervlak 200m2
  •     Maximale grootte grondstuk in volledig eigendom 1000 m2.

2.    Kan ik in Zwitserland wonen / werken?

Indien u een inwoner bent van de Europese Unie of EFTA land, kunt u zich vestigen in Zwitserland indien u bijv. kunt aantonen een dienstverband te hebben resp. inkomen te hebben in Zwitserland.

3.    Kan ik een hypotheek krijgen op mijn woning?

Ja, er zijn diverse manieren van financieren dan wel in combinatie met vermogensbeheer. Een vuistregel is dat de banken bereid zijn tot 60% van een tweede woning te financieren. Let op! uitsluitend in Zwitserland gevestigde banken mogen een hypotheek verstrekken resp. in het grondboek worden ingeschreven.

4.    Zijn de belastingen vooraf bekend?

Ja, alle te verwachten belastingen zijn bekend.
De tarieven verschillen per kanton en gemeente. Graag informeren wij u over uw specifieke woning.

5.    Met welke belastingen moet ik rekening houden?

Zwitserland zal belasting heffen op het geïnvesteerde vermogen (vermogensbelasting), de onroerendezaakbelasting en inkomstenbelasting over mogelijke huurinkomsten.
Het land waar het onroerend goed staat mag heffen, in dit geval Zwitserland.
Ook indien u niet verhuurd zal de woning toch een huurwaarde toegekend worden, deze moet u bij het in Zwitserland te belasten inkomen optellen. Voordeel alle kosten incl. rente van een hypotheek mogen hiervan in mindering gebracht worden. Veelal blijft er hierdoor weinig over om te belasten!

6.    Mag ik verhuren?

De woning mag verhuurd worden aan toeristen. Niet is het toegestaan te verhuren aan vaste bewoners. Dit om speculatie op de woningmarkt van „buitenaf“ te voorkomen.

7.    Wat als ik wil verkopen?

Hieromtrent bestaan de meeste misverstanden. U bent te allen tijde gerechtig de woning aan wie dan ook door te verkopen, zonder restricties.

8.    Kan ik met Euro’s betalen?

De woning zelf niet. Wel in winkels, restaurants etc. Het wisselgeld is in Chf.

9.    Moet ik verhuren?

Nee. Uitsluitend indien u een woning koopt in een “toeristisch of hotel” concept en vergund is na 01.01.2013, is dat van toepassing.

10.    In welk land betaal ik belastingen?

Vrijwel alle belastingverdragen zijn hierin eenstemmig: in het land waar het onroerend goed zich bevindt kan geheven worden. Zwitserland kent veelal geen erfbelasting.