Terug naar het formulier

Actie voorwaarde

 • Deelnemers dienen minimaal 18 jaar of ouder zijn;
 • Bent u winnaar dan ontvangt u persoonlijk bericht;
 • Over de actie en de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden of rechten aan ontleend worden;
 • De waarde van de gewonnen toegangskaarten kan niet omgewisseld worden voor contant geld;
 • Uw deelname voor prijs is alleen geldig mét achterlating van uw voornaam, achternaam en e-mailadres en correct mobiel telefoonnummer;
 • FIRST. stelt namen en e-mailadressen van deelnemers nooit ter beschikking aan derden;
 • Deelnemers mogen Één keer deelnemen aan de Actie;
 • Tijdelijke of vaste medewerkers van Masters of LXRY zijn uitgesloten van deelname;

Medewerking/privacy

 • De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 • Met deelname geeft u toestemming om op genomen te worden in het mailbestand van FIRST. Projektmanagement A.G. en dat u op de hoogte mag worden gehouden vaan nieuws en aanbiedingen.

Aansprakelijkheid

 • Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan info@fp.ag waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen.
 • FIRST. Projekmanagement A.G. is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

Slotbepalingen

 • FIRST. Projektmanagment behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
 • Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico.
 • Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door FIRST. Projekmanagement A.G
 • Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.