Hypotheek in Zwitserland

De onroerend goed markt is is Zwitserland mede zo stabiel vanwege het feit dat ongeacht het inkomen 20% van de koopsom uit eigen middelen gefinancierd moet worden. Een 100% financiering uit een hypotheek in Zwitserland is hierdoor niet mogelijk. Er wordt verwacht dat de koper zelf heeft gespaard resp. eigen middelen inzet voor het "eigen huis". Dit geld voor de Zwitsers.

Contact met FIRST.

Overweeg u een (tweede) huis te kopen in Zwitserland? FIRST. ondersteunt reeds ruim 15 jaar bij de aan- en verkoop vastgoed in Zwitserland. Het aankoopproces kan lastiger zijn dan elders. Wij informeren, adviseren en begeleiden u in het hele traject om uw droom te verwezenlijken. Het land is veelzijdig en heeft u veel te bieden. U realiseert niet alleen een droom, maar investeert tevens in één van de meest solide huizenmarkten ter wereld.

Hypotheek Zwitserland

Hypotheek in Zwitserland voor niet-Zwitsers

Voor onze klanten in het buitenland is de stelregel dat indien 40% uit eigen middelen gefinancierd wordt, dat u de resterende 60% middels een hypotheek kan verkrijgen. Deze financiering baseert zich op het onroerend goed en de bank toetst of de rentelast (rekenrente van 5%) gedragen kan worden gebaseerd op het wereld inkomen / vermogen.

Voordelen van hypotheek in Zwitserland

Aflossing is hierbij zelden tot nooit vereist. Bijkomend voordeel van de hypotheek in Zwitserland is dat de rente volledig aftrekbaar is van de bijv. huurinkomsten. Hiermee maakt u het vermogen lager en dus ook de bijbehorende vermogensbelasting. Deze is lager dan in de omringende landen en Nederland.

Daarnaast is de rente erg laag om het minder aantrekkelijk te houden om Zwitserse Franken aan te houden om de opwaardering t.o.v. bij. de Euro af te remmen. De Zwitserse Frank is nou eenmaal wereldwijd de veilige haven in onrustige tijden.
Momenteel is een rente van 1% mogelijk.


Meer informatie?

Maak gebruik van het contactformulier of neem direct contact op via:

FAQ: Vastgoed in Zwitserland

Kan ik als niet Zwitser een woning kopen?

In Zwitserland is het niet toegestaan om onroerend goed met woonbestemming te kopen als niet Zwitsers ingezetene. Dit is wettelijk vastgelegd middels de Lex Koller wetgeving. Deze zelfde wetgeving reguleert ook meteen de uitzonderingen hierop. Jaarlijks worden 1.500 ontheffingen verdeeld over de 26 kantons. Graag leggen wij u uit hoe het precies in zijn werk gaat. In elk geval is het aanbod op onze site 100% voorzien van deze ontheffing. Aan deze ontheffing zijn ook beperkingen verbonden nl: - Maximaal bewoonbare woonoppervlak 200m2 - Maximale grootte grondstuk in volledig eigendom 1000 m2.

Kan ik een hypotheek krijgen op mijn woning?

Ja, er zijn diverse manieren van financieren dan wel in combinatie met vermogensbeheer. Een vuistregel is dat de banken bereid zijn tot 60% van een tweede woning te financieren. Let op! uitsluitend in Zwitserland gevestigde banken mogen een hypotheek verstrekken resp. in het grondboek worden ingeschreven.

Kan ik in Zwitserland wonen / werken?

Indien u een inwoner bent van de Europese Unie of EFTA land, kunt u zich vestigen in Zwitserland indien u bijv. kunt aantonen een dienstverband te hebben resp. inkomen te hebben in Zwitserland.

Mag ik verhuren?

De woning mag verhuurd worden aan toeristen. Niet is het toegestaan te verhuren aan vaste bewoners. Dit om speculatie op de woningmarkt van 'buitenaf' te voorkomen.